Tuesday, 27 March 2018

CERMAH KESIHATAN

Dimulai dengan Ceramah Kesihatan Pergigian daripada Unit Kesihatan Pergigian Maran pada 26 Ferbruari 2018 dan diikuti dengan Ceramah Keselamatan Ubat oleh Unit Farmasi Jabatan Kesihatan Maran pada 28 Februari 2018.

Ceramah Kesihatan Pergigian
Ceramah Keselamatan Ubat
Warga sekolah mengucapkan terima kasih kepada Jabatan Kesihatan Maran.

No comments:

Post a Comment